Struja
Plin
 
poštanski broj:
potrošnja:
кВх
ili kliknite na broj stanovnika:
poštanski broj:
potrošnja:
кВх
ili kuća površine:

gas direkt24

Pored atraktivnih cena ekološkog plina sa plin direkt24, kao našem novom klijentu nudimo vam usluge jednokratnog bonusa ekološke tarife električne energije kao i trenutni jednokratni bonus.

 

Pregledajte svoju tarifu:

 

ograničena garancija cene

Sa ograničenom garancijom cene štitimo vas od stalnog porasta cene električne energije. Među njima pre svega dolaze komponente, naravno, mi kao nezavisni distributor električne energije ne podležemo izuzetcima za komponente, poreze, carine, zakonske obaveze i doprinose za obnovljivu energiju. Ograničena garancija cene počinje nakon isporuke.
 

Naš ekološki plin

Ne nudimo vam samo ekološki plin po povoljnim cenama. Pored ovoga balansiramo emisiju CO-2 prilikom sagorevanja plina. Zahvaljujući ulaganjima u projekte za balansiranje emisije CO-2 svake godine vrši se provera dokumenata. Više informacija o našem ekološkom plinu